Alecto consumer electronics verlengt partnership

Vandaag hebben hoofdsponsor Alecto consumer electronics en het teammanagement overeenstemming bereikt over verlenging van de lopende overeenkomst. Geweldig nieuws, waarmee de basis van het team ook komend jaar gegarandeerd is.
Renners een extra stap laten maken waarmee een procontinental contract binnen bereik komt blijft het
doel van het team. Dit lukte vorig jaar met Robbert de Greef en hopelijk kan er ook dit jaar weer een
renner doorstromen. Met 3 klassieke zeges en de leiderstrui in de vaderlandse topcompetitie is het in ieder
geval tot op heden een succesvol seizoen.
Door de verlenging is de financle basis voor het komende seizoen gelegd en kan er gewerkt worden aan
de verdere invulling om dit doel te bereiken. Onderhandelingen met een aantal cosponsoren is in een
gevorderd stadium en de komende weken zal het management zich hier dan ook intensief bezig gaan
houden.
Today teammanagement and titlesponsor Alecto consumer electronics agreed on continuing their current partnership. Great news of course, which secures the team for next season.
Being able to support young riders in making the leap towards professional level will remain the main
goal of the team. Last year this succeeded in delivering Robbert de Greef and hopefully also this year again
a rider can move up. With three classic victories and leading the current Dutch topleague this season is
evolving in the right way for this.
With the extension financial security is assured for 2019 and next weeks additional cosponsors can be
added in order to reach that goal.
Meer informatie / inquiries mail at Alecto cycling team: piet@alectocycling.nl
Kind regards,
Alecto Cycling Team
 
Piet Rooijakkers
Teammanager
m: +31(0)653143035

ONZE VISIE

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF